LABORATUVAR

Laboratuvarımız;

1997 yılında kurulan firmamız ilk laboratuvar yatırımını 2004 yılında yapmış olup Çevre Bakanlığından yeterliğini 2004, TÜRKAK akreditasyonunu 2005 yılında almıştır. İlk yatırımı emisyon ve hava kalitesi ölçümü için yapmıştır.

 

Geçen süre içinde sürekli insana ve cihaza yatırım yaparak Türkiye’nin en geniş kapsamlı laboratuvarı olmuştur. Yapılan yatırımlarda ülkemizin analiz kapasitesinin artırılması ve yurtdışına ülke kaynaklarının çıkmaması ana hedefleri arasında olmuştur.

 

Yapılan ölçüm ve analizler tamamen uluslararası kabul görmüş metotlar ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Laboratuvarımızda kullanılan cihazların tamamı günümüzde üretimi yapılan en gelişmiş cihazlar arasından seçilmiştir. Yapılan ölçüm ve analizlerin doğruluğu ve güvenirliliği için standart ve referans maddelerle kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Belirli aralıklarla üretilen sonuçların doğruluğu içinde Türkiye’de laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri ve uluslararası platformda dünyaca kabul görmüş laboratuvarlarla yeterlik testlerine katılım sağlanmaktadır.

 

Günümüz Çevre Mevzuatı kapsamında yapılan ölçüm ve analizlerin tamamı(Dioksin/furan bacadan örneklemesi yapılmakta olup, analizleri yurtdışı akredite laboratuvara gönderilmektedir.) laboratuvarımızda güvenirlik esas alınarak yapılmaktadır. Bu Kapsamda;

 

Emisyon Ölçümleri; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-5’te verilen tesislerin tamamında, Ek-1 ve Ek-7’de verilen parametrelerin ölçümünü ve analizini yaparak raporlamaktadır.  

Laboratuvarımızca Yapılan Emisyon Ölçümleri ve Kullanılan Cıhazlar;

 

Parametre

Örnekleme ve Yerinde Ölçüm

Laboratuvar Analizi

Yanma Gazları,

Baca Gazı Ölçüm

-

Klor,Flor, Hidrojenklorür, Hidrojenflorür

İzokinetik Örnekleme

IC

Toz

İzokinetik Örnekleme

Gravimetrik

Tozda Özel Maddeler(Ağırmetaller)

İzokinetik Örnekleme

ICP-OES

Organik Uçucular (VOC, TVOC, TOC)

Seyreltmeli Örnekleme

GC/FID, GC/MS

Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)

İzokinetik Örnekleme

GC/MS

Sülfürik Asit Buharları

İzokinetik Örnekleme

IC

Krom+6

İzokinetik Örnekleme

Spektrofotometre

Hidrojen Sülfür ve Merkaptanlar

Düşük Hacimli Örnekleme

GC/FPD

Formaldehit

İzokinetik Örnekleme

Spektrofotometre

Yarı Uçucu Organik Bileşikler (Poliklorobifeniller(PCB), Fenoller, ..)

İzokinetik Örnekleme

GC/MS, GC/ECD

Dioksin/Furan*

İzokinetik Örnekleme

-

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylı Yurtdışı Laboratuvarlarda analiz

 

Hava Kalitesi Ölçümleri: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan emisyon ölçümlerinde aynı yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen eşik değerlerin aşılması durumunda Hava Kalitesi modellemesi ve ölçümlerinin yapılması 

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
İstanbul Ofis   :Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Teknikyapı Deluxia Dragos No:2 Kat: 11 Daire:239 Maltepe /İSTANBUL
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA