Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma ve Saklama Koşulları

Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma ve Saklama Koşulları;

Parametre

1Numune Kabı

Min. Numune Miktarı

Koruma Koşulları

Max. Saklama Süresi

2Şahit Numune Matrisi

İlgili Standart

MİKROBİYOLOJİ

22 °C, 30 °C veya 36 °C’de Üreyebilen Organizma

C veya PE

1 mL

Karanlık +4 oC’de

12 sa

o

TS EN ISO 6222

E. coli ( Koliform Bakteri)                                    

C veya PE

100 mL

Karanlık +4 oC’de

18 sa

o

SM 9222 D,

TS EN ISO 9308-1

Enterococci (Fekal Streptokok)

C veya PE

100 mL

Karanlık +4 oC’de

18 sa

o

TS EN ISO 7899-2

Sülfit İndirgeyen Bakteri Sporları (Clostridium sp.)

C veya PE

100 mL

Karanlık +4 oC’de

72 sa

o

TS EN ISO 19458

Salmonella sp.

C veya PE

1000 mL

Karanlık +4 oC’de

18 sa

o

ISO 19250

Pseudomonas aeruginosa

C veya PE

250 mL

Karanlık +4 oC’de

12 sa

o

TS EN ISO 16266

Legionella sp.

C veya PE

1000 mL

Karanlık +4 oC’de

48sa

o

TS ISO 11731

1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam,   pe: yüksek yoğunluklu polietilen,  PVF: polivinilflorür, 2  o: Orijinal numune, e:ekstrakt

NOT: Dezenfekte edilmiş sularda mikrobiyolojik analizler için Sodyum tiyosülfatlı şişeler kullanılır.(20mg Na2S2O3/1L dH2O)

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA