TARİHÇE

NEN Mühendislik

 

 • 1997 yılında Ankara/Kızılay’da mütevazi bir büroda genel olarak ÇED ve Danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulduk.

 

 • 1997-2003 yıllarında genel faaliyetler konuları arasında ÇED ve ÖnÇED raporlarının hazırlanması işini yürüttük. Ancak bu dönemde Özel Sektöre Bakanlıkça yetkilendirme yapılmaması nedeniyle Üniversitelerle Emisyon Ölçümleri konusunda ortak çalışmalar yaptık.

 

 • 2001 Yılında Özel sektöre ihale edilen ilk havza kirlilik araştırma projesi olan Gediz Havzası Kirlilik Araştırma Pilot Projesi’ni yürüttük.

 

 • 2003 Yılında “Emisyon Ölçümü” amaçlı ilk cihazlarımızı satın alarak 2004 yılı için Çevre Bakanlığından yeterlik aldık ve Emisyon Ölçümlerine başladık.

 

 • 2005 yılında TÜRKAK Tarafından akredite edilen ilk laboratuvarlardan biri olduk.

 

 • 2007 Yılında Analiz yapabilmek amacıyla ilk enstrümantal cihaz yatırımımız olan GC/MS aldık ve aynı yıl içerisinde analiz yapabilme yeterliğini aldık.

 

 • 2007 yılında laboratuvarımızı Ankara-GOP’ta bulunan 300 m2 yeni yerimize taşıdık.

 

 • 2009 Yılında Yeni analiz cihazları alarak emisyon ölçümleri dışında Su /Atıksu, Atık, Atık yağ ve Toprak analizlerine başladık.

 

 • 2010 Yılında Hava kalitesi ölçümleri için kullanılan ve analizleri yurtdışında yapılan Pasif örnekleme tüplerinin Türkiye’de analizlerini yapabilen laboratuvar olduk.

 

 • 2012 yılında ölçüm ve analiz hizmetlerimize daha fazla zaman ayırmak ve sektörde gelişmeyi sağlamak amacıyla Danışmanlık hizmetlerimizi durdurduk.

 

 • 2013 yılında Avrupa birliği içerisinde bulunan laboratuvarlarla eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez Tehlikeli maddelerin su ve Çevresinde neden olduğu kirliliğe dair yönetmelik kapsamında yetkilendirilerek analizler yaptık.

 

 • 2013 yılında mevcut yerimizi şirket yönetimine bırakarak inşaatını ve tasarımını kendimiz yaptığımız yaklaşık 1000 m2 kapalı alana sahip yeni laboratuvarımıza geçtik.

 

 • 2013 yılında taşınma nedeniyle TÜRKAK Akreditasyon belgemizi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığımız yeterlilik belgemizi yeniledik.

 

Bu güne kadar Binlerce sanayi tesisinde, Bazen Türkiye’nin en büyük tesisleriyle kurumsal, Bazen Küçük tesislerde Çevre Kanunun belirlediği tüm ölçüm ve analizleri yaptık. Cihaz ve yetişmiş personel kapasitemizi ileri analiz laboratuvarları seviyesine getirdik.

 

Kurulduğumuz günden bu güne kadar, hem ülkemize hemde sektörümüze sağlamış olduğumuz katma değerin ileride de daha fazla olacağı inancındayız.

 

Kuruluşunda esas aldığı, doğruluk ve dürüstlük, mütevazilik, Bilgiye ve bilene saygı, Kununlara, toplumun değer yargılarına uyma prensiplerimizi bugüne kadar ödün vermeden yürüttük,  Bundan sonra da yürütmeye davam edeceğiz….Ocak 2014

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA