FİRMAMIZ

NEN Mühendislik

 

Firmamız, tamamen insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen hava, su, atık, toprak, gürültü vb. kirliliklerin araştırılması, gerekli önlemlerin alınması ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş yasal bir firmadır.

 

Analizlerin de daima doğru ve güvenilir olma hedefini vizyon edilmiş firmamız bu hedef doğrultusunda 2013 yılında Ankara İncek’te 4 katlı Analiz Laboratuvarını faaliyete geçirmiştir. Firmamız aşağıda belirtilen hizmet konuları ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumundan ( TÜRKAK ) Akreditasyon sertifikası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da Yeterlik Belgesi sahibi olan Türkiye’nin lider çevre laboratuvarıdır.

 

Hizmet Konuları

 • Emisyon Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Modellemeleri
 • Gürültü Ölçümleri
 • Toprak Analizleri
 • Atık Analizleri
 • Arıtma Çamuru Analizleri
 • Atık Yağ Analizleri
 • Su ve Atıksu Analizleri
 • Deniz suyu Analizleri
 • Sediman Analizleri
 • Biota Analizleri
 • Mikrobiyolojik Analizler

 

Laboratuvarımız, bu hizmetleri gerçekleştirirken yüksek teknolojiye sahip donanımlı ölçüm cihazları kullanmakta ve buradan yola çıkarak en kaliteli, en yüksek doğruluğa sahip, güvenirlik sınırları belirlenmiş ölçüm sonuçları elde etmeyi, hem hedef hem de prensip olarak kabul etmiştir.

 

Laboratuvarımız, en yüksek derecede güvenilir deney sonuçlarına ulaşma esasına göre çalışmaktadır. Buna göre; personelin en iyi mesleki tecrübe kriterlerinde olması sağlanmış ve böylece personelin nitelikli, güvenilir, dürüst ve tarafsız olması garanti altına alınmıştır.

 

NEN Laboratuvarı’nda tüm faaliyetler, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu sistemin amacı, laboratuvarımızın müşterilerimiz için verdiği deney hizmetinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaktır.

 

Verilen tüm deney hizmetlerinde müşterilerimize her zaman TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın şartlarına uygun hizmet sunmak ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak laboratuvarımızın prensibidir.

 

NEN Laboratuvarı bu politikalara sadık kalarak toplumsal gelişmişliğe katkı sağlamayı ve bir güven müessesi olarak çalışmayı deklare etmektedir.

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA