Stabilize Arıtma Çamuru Analizleri

EK I-A ;TOPRAKTAKİ AĞIR METAL SINIR DEĞERLERİ

 

 

Ağır Metal (Toplam)

6≤pH<7

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak

pH≥7

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak

Kurşun

70

100

Kadmiyum

1

1,5

Krom 

60

100

Bakır

50

100

Nikel

50

70

Çinko

150

200

Civa

0,5

1

 

EK I-B :TOPRAKTA KULLANILABİLECEK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDA MÜSAADE EDİLECEK MAKSİMUM AĞIR METAL MUHTEVALARI

 

Ağır Metal (Toplam)

Sınır Değerler (mg kg-1  kuru madde)

Kurşun  

750

Kadmiyum  

10

Krom  

1000

Bakır  

1000

Nikel  

300

Çinko  

2500

Civa  

10

 

EK I-C ; TOPRAKTA KULLANILACAK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDAKİ ORGANİK BİLEŞİKLERİN KONSANTRASYONLARININ VE DİOKSİNLERİN SINIR DEĞERLERİ

 

Organik Bileşikler

Sınır değerler

(mg kg-1 kuru madde)

AOX (Adsorblanabilen organik halojenler)

500

LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)

2 600

DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))

100

NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)

50

PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )

6

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı)

0.8

 

Dioksinler

ng Toksik Eşdeğer.kg-1 kuru madde

PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar

100

 

EK I-D; MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

 

Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi sonucunda E. Coli’nin en az 2 Log10 (% 99) indirgenmesi sağlanmalıdır

EK I-E; TOPRAKTA ON YILLIK ORTALAMA ESAS ALINARAK BİR YILDA VERİLMESİNE MÜSAADE EDİLECEK AĞIR METAL YÜKÜ SINIR DEĞERLERİ

Ağır Metal (Toplam)

Sınır Yük Değeri (g da-1yıl-1, kuru madde)

Kurşun

225

Kadmiyum

3

Krom

300

Bakır

300

Nikel

90

Çinko

750

Civa

3

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA