Su-Atıksu-Göl/nehir ve Deniz suyu Numne Alma ve saklama koşulları

Su Numnelerinin alınması ve Korunması Yöntemleri;

 

Parametre

1Numune Kabı

Min. Numune Miktarı

Koruma Koşulları

Max. Saklama Süresi

2Şahit Numune Matrisi

İlgili Standart

SU ANALİZİ

BOİ

P veya C

1000 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

24 saat

-

SM 5210 B

SM 4500-O C

P

-20 oC’de

1 ay

o

KOİ

P veya C

100 ml

1 oC - 5 oC’de

pH2SO4 ilave

1 ay

o

TS 2789

P

-20 oC’de

1 ay

-

Çözünmüş Oksijen

P veya C

300 ml

Karanlık

4 gün

(Tercihen yerinde analiz)

-

SM 4500-O C

Organoklorlu Bileşikler

C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma)

1000 ml

1 oC - 5 oC’de

Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O

5 gün

e

TS 2627 EN ISO 6468

pH

P veya C

50 ml

-

Alındığı yerde analiz

-

TS 3263 ISO 10523

SM 4500 H+ -B

Numunenin alındığı sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta

6 saat

-

İletkenlik

P veya C

100 ml

1 oC - 5 oC’de

24 saat

(Tercihen yerinde analiz)

-

SM 2510 B

Tuzluluk

-

-

Yerinde Ölçüm

-

-

SM 2520 B

Yüzer Madde

Kahverengi, iç tarafı teflonla kaplı

-

Yerinde Ölçüm

-

-

-

Organik Madde

(Permanganat İndeksi)

P veya C

500 ml

pH2SO4 ilave

2 gün

-

TS 6288 EN ISO 8467

P veya C

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

2 gün

-

P

-20 oC’de

1 ay

o

Bulanıklık

P veya C

100 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

24 saat

(Tercihen yerinde analiz)

-

TS 5091 EN ISO 7027

Renk

P veya C

500 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

5 gün

-

TS 6392 EN ISO 7887

Sertlik

P veya C

100 ml

pH3 ilave

1 ay

o

SM 2340 C

Toplam Katı Madde

Polietilen + Cam

1000 ml

-

-

-

TS 7093

Toplam Çözünmüş Madde

Polietilen + Cam

100 ml

+4 oC’de

-

o

SM 2540 C

Askıda Katı Madde

P veya C

500 ml

1 oC - 5 oC’de

2 gün

-

TS EN 872

Toplam Uçucu Katı Madde

Polietilen + Cam

1000 ml

-

-

-

TS 7888: 1990

Çökebilen Katı Madde

Polietilen + Cam

1000 ml

-

-

-

TS 7092

Sülfit

P veya C (Kabı tam doldurma)

500 ml

Her 100 ml için 1 ml %2.5’lik EDTA

2 gün

-

SM 4500-SO3-2 B

Fenoller

BC (Koyu renkli, çözücü ile yıkanmış)

1000 ml

pH3PO4 veya H2SO4 ilave

 

21 gün

e

EPA 8270 D

Fenol İndeksi

BC

1000 ml

pH3PO4 ilave

CuSO4 ilave

21 gün

-

TS 6227 ISO 6439

Sülfür

P (Kabı tam doldurma)

500 ml

Na2CO3 ilave 1 oC - 5 oC’de

1 hafta

-

SM 4500-S-2 -F

Serbest Klor

P veya C

500 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

24 saat

-

SM 4500-CI G

Anyonlar

P veya C

500 ml

1 oC - 5 oC’de

24 saat

-

TS EN ISO 10304-1

Katyon

Polietilen

500 ml

Karanlık ve +4 oC’de

Katyon: pH 3-3,5 arasında olacak şekilde HNO3 ilave

-

-

TS EN ISO 14911

TOC, TIC, TC ve DOC

P veya C

100 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

pH2SO4 ilave

7 gün

-

ISO 8245

TS 8195 EN 1484

Toplam Azot

P veya C

500 ml

pH2SO4 ilave

1 ay

o

TS EN 12260

C

-20 oC’de

1 ay

-

Krom +6

P veya BC

100 ml

1 oC - 5 oC’de

24 saat

-

ASTM D1687

Yüzey Aktif Madde (Anyonik)

C

500 ml

1 oC - 5 oC’de

pH2SO4 ilave

2 gün

-

SM 5540 C

Yüzey Aktif Madde

(İyonik Olmayan)

1 oC - 5 oC’de Hacimce %1’lik çözelti elde edecek şekilde %37’lik Formaldehit

1 ay

o

SM 5540 B,D

Balık Biyodeneyi (ZSF)

C

5 Lt

-

-

-

TS 6020 EN ISO 7346-1

Mineral Yağ

Steril, Cam

1000 ml

+10 oC’de

pH 2 olacak şekilde HCI ilave

Köpük varsa MgSO4 ilave

-

e

TS EN ISO 9377-2

Hidrokarbonlar

C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma)

1000 ml

pH2SO4 veya HCI ilave

1 ay

e

TS EN ISO 9377-2

ISO 10301

PAH

C (Hekzan ile yıkanmış)

500 ml

1 oC - 5 oC’de

Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O

7 gün

e

EPA 3510 C

EPA 8270 D

Yağ ve Gres

C (Hekzan ile yıkanmış)

1000 ml

pH2SO4 veya HCI ilave

1 ay

-

SM 5520 B,D,E

Asidite

P veya C

500 ml

1 oC - 5 oC’de

24 saat

(Tercihen yerinde analiz)

-

SM 2310 B

Alkalinite

P veya C

500 ml

1 oC - 5 oC’de

24 saat

(Tercihen yerinde analiz)

-

SM 2320 B

Toplam Siyanür

P

500 ml

1 oC - 5 oC’de

pH>12 NaOH ilave

24 saat

-

SM 4500-CN--C,E

Klorofil-a

Kahverengi Cam

1000 ml

Membran filtreden süzülerek, filtre -18 oC’de

1 ay

-

SM 10200 H

Pestisitler

C (Çözücü ile yıkanmalı)

1000 ml

Karanlık 1 oC - 5 oC’de

24 saat

e

TS 2627 EN ISO 6468

PCB

C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma)

1000 ml

1 oC - 5 oC’de

Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O

7 gün

e

TS 2627 EN ISO 6468

Toplam Petrol Hidrokarbonları

C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma)

1000 ml

pH2SO4 veya HCI ilave

1 ay

e

TS EN ISO 9377-2

Ağır Metal

P veya BC

500 ml

pH3 ilave

1 ay

o

EPA 200.7

TS EN ISO 11885

Arsenik, Civa, Selenyum, Antimon

BC

500 ml

pH

1 ay

o

EPA 200.7

TS EN ISO 11885

1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam,   pe: yüksek yoğunluklu polietilen,  PVF: polivinilflorür, 2  o: Orijinal numune, e:ekstrakt 

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA