Legislation

ATIK MEVZUATI

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.08.2011

28035

Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

22.05.2012

28300

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

31.08.2004

25569

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

30.07.2008

26952

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

05.07.2008

26927

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

26.03.2010

27533

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

06.10.2010

27721

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

19.04.2005

25791

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

18.03.2004

25406

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14.03.1991

20814

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

23.01.2010

27471

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

30.12.2009

27448

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

25.11.2006

26357

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler

27.12.2007

26739

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14.03.2005

25755

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

22.07.2005

25883

DENİZ VE KIYI MEVZUATI

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Ekler

21.10.2006

26326

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

26.04.2006

26150

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

26.12.2004

25682

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

09.01.2006

26048

HAVA KALİTESİ VE EMİSYON MEVZUATI

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

06.10.2009

27368

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

08.06.2010

27605

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

04.06.2010

27601

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

30.11.2013

28837

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

06.06.2008

26898

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

13.01.2005

25699

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

24.07.2010

27651

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

19.07.2013

28712

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

12.11.2008

27052

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

03.07.2009

27277

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

25.04.2012

28274

KİMYASALLAR MEVZUATI

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

26.12.2008

27092

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ekler

26.12.2008

27092

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler

11.12.2013

28848

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler

11.12.2013

28848

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

26.12.2008

27092

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEMEMEVZUATI

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği

05.09.2008

26988

İyi laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması,  İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

09.03.2010

27516

SU VE TOPRAK MEVZUATI

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

27.10.2010

27742

Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

01.10.2010

27716

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

03.08.2010

27661

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

08.01.2006

26047

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği

08.12.2007

26724

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

31.12.2004

25687

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)

26.11.2005

26005

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

08.06.2010

27605

 

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA