HUMAN RESOURCES

 İnsan Kaynakları
 
İnsan Kaynakları Politikamız

Laboratuvarımızın hedef ve stratejileri doğrultusunda “doğru zamanda, doğru iş için, doğru insan” ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Laboratuvarımız TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Kalite sistemi ile akredite edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiştir.

 

Başvuru ve İşe Alma Süreci

Laboratuavarımıza başvuru belli dönemlerde www.yenibiris.com adresinde verilen ilanlar veya aşağıda verilen form ekinde sisteme yüklenecek özgeçmiş ile yapılmaktadır. Yapılan tüm başvurular değerlendirilmekte olup, başvuru sahibine olumlu yada olumsuz cevap verilmektedir.

Yapılan başvurular arasında uygun görülenler mülakata çağrılmakta ve personel açığı bulunan pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi ve beceriler esas alınarak gerekli istihdam yapılmaktadır.

 

Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans Yönetiminde hem çalışanın hem de kurumun gelişimine odaklanan; iş ve yetkinlik hedeflerinin değerlendirildiği bir sistem kullanmaktayız. İş hedeflerimiz şirket stratejilerine ve önceliklerine göre yukarıdan aşağıya doğru yayılmaktadır. Laboratuvarımızda bulunan her görev için yetkinlikler önceden belirlenmektedir. İş ve yetkinlik hedefleri, yıl içerisinde sürekli takip edilmektedir. Hedefler belli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Yöneticilerimiz çalışanları ile yıl boyunca belli aralıklarla birebir toplantılar yaparak geri bildirimlerini paylaşmakta, yönlendirmekte ve koçluk yapmaktadırlar. Performans yönetimi sistemi çıktıları, eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücretlendirme çalışmalarında ve kişinin kariyer planlaması sırasında kullanılmaktadır.

 

Staj İmkânları

Laboratuvarımızda çalışkan, dinamik ve genç insanlara şirketimiz bünyesinde her yıl yaz dönemi boyunca staj olanağı sunulmaktadır. Staj programları çerçevesinde edinilen iş deneyimleri, iş hayatına atılmış paha biçilmez ilk adımları oluşturmaktadır.

Laboratuvarımız bünyesinde staj yapan öğrenciler teorik laboratuvar bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatını yakalamaktadırlar. Aynı zamanda firmamızı, kültürünü ve Akreditasyon şartlarını tanıma şansına sahip olan gençler, NEN ailesinde kalıcı olabilmek için gereksinim duyacakları nitelikleri geliştirme olanağına da sahip olurlar.

Upload your CV (doc, docx, pdf)

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA