TOPRAK, ATIK ANALİZLERİ / Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

Atık Yağ ve İzolasyon sıvılarının analizleri

 

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Atıkyağ ve İzolasyon Sıvıları Analizlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz.

 ÇŞB

Analiz Parametreleri

Analiz Metodu

Ön İşlem-Ağır Metaller

EPA 3051 A

Ağır Metaller

(Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun)

TS EN ISO 11885

Klorür

EPA 9076

EPA 9056

TS EN ISO 10304-1

Toplam Halojenler

EPA 9076

PCB (Poliklorlubifeniller)

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

 

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

TS EN 61619

Parlama Noktası

ASTM D 93

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Atıkyağ ve İzolasyon Sıvıları Analizlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. 

TURKAK 

Analiz Parametreleri

Analiz Metodu

Ön İşlemler ve ICP-OES ile Metal Tayini (As, Cd, Cr, Pb)

EPA 3051 A

TS EN ISO 11885

TOX Cihazı ile Ön İşlem ve İyon Kromatografi ile Klorür (Cl-) Tayini

EPA 9076

EPA 9056

TS EN ISO 10304-1

TOX Cihazı ile Toplam Halojenlerin Tayini

EPA 9076

Parlama Noktası Tayini, Cleveland Açık Kap Metodu

ASTM D92

Ön İşlemler ve GC/ECD ile PCB Tayini

Polychlorobiphenyls (PCBs)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

 

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

 

TS EN 61619

Su Muhtevası Tayini, Volumetrik Metot

TS EN 1428

ASTMD 95

    

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA