HAVA / Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri

Sahip olduğumumuz cıhaz alt yapısı, teknik personel ve TÜRKAK Akrdite parametre kapsamımızla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin kontrolü Yönetmeliği Ek-2'de verilen eşik değerleri aşan tesisler için Hava Kalitesi Ölçümleri laboratuvarımızca yapılmaktadır.

Laboratuvarların dikkatine...

VOC analizleri ayrımlı olarak laboratuvarımızca yapılmakta olup, pasif örnekleme tüpleri tarafımızca sağlanmaktadır.

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir) Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği  06.06.2008 26898
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  03.07.2009 27277

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Hava Kalitesi Ölçümlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

ÇŞB

Parametre

Ölçüm Metodu

Çöken Toz

TS 2341

TS 2342

Çöken Tozda Ağır Metal

(Cd, Pb)

VDI 2267-14

Partikül Madde (PM 10)

EPA 40 CFR 50 J-M

TS EN 12341

Partikül Madde (PM 10) Ağır

Metaller (As, Cd, Ni, Pb)

TS EN 14902

VOC Örneklemesi ve Organik Buhar Analizleri

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3

SO2, NO2, O3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H2S, BTEX, NH3Örneklemesi

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

PAH Örneklemesi Ve Analizi

TS ISO 12884

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Hava Kalitesi Ölçümlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Parametre Listemiz. 

TURKAK 

Parametre

Ölçüm/Analiz Metodu

Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini

TS 2342

TS 2341

Ortam Havasında PM10 Tayini

EPA 40 CFR Part 50 App J ve M

TS EN 12341

Partikül Madde ve Çöken Tozda ICP-OES ile Metal Tayini

(Cd, Ni, Pb, Tl )

EPA 3051 A

TS EN 14902

TS EN 14902/AC

Partikül Madde ve Çöken Tozda ICP-OES ile Metal Tayini

(Ag, Al, Sb, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, P, Se, Sn, Sr, V, Ag, Zn, As)

 

EPA 3051 A

TS EN ISO 11885

Aktif Örnekleme Yöntemi ile H2S, Merkaptan Bileşiklerinin Örneklemesi ve GC/FPD ile Tayini

Mercaptans

(Hydrogen Sulphide, Methyl Mercaptan Ethyl Mercaptan, Tert-Butyl Mercaptan, Carbondisulphide)

 

OSHA 26

NIOSH 2542

Pasif Örnekleme Yöntemi ile SO2 Örneklemesi ve İyon Kromatografi Yöntemi ile Tayini

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3

TS EN ISO 10304-1

Pasif Örnekleme Yöntemi ile NO2 Örneklemesi ve Spektrofotometrik Yöntem ile Tayini

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3

NIOSH 6700

PUF Örnekleme Cihazı ile Numune Alma ve Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) GC/MS ile Tayini

 

(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo (a) anthracene, Coronene, Chrysene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (a) pyrene, Perylene, Indone (1,2,3-cd) pyrene, Dibenz (a,h) anthracene, Benzo (g,h,i) perylene)

 

TS ISO 12884

Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOC Örneklemesi ve GC/MS ile Tayini

 

Alkanes

(n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-none, n-decane, n-undecane, n-dodecane, n-tridecane, n-tetradecane)

 

Olefins

(1,3-butadiene, 1,1-dichloroethene, 1,1-dichloropropene)

 

Alcohols

(ethanol, n-butylalcohol, Tert-butanol, Ethylalcohol, İsobutylalcohol, İsopropylalcohol, 1-propano)

 

Aromatic Halohydrocarbons

(Chlorobenzene, Bromobenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, Hexachlorobutadiene , 1,2,3-Trichlorobenzene, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m-Xylene, p-Xylene, o-Xylene, Isopropylbenzene, n-Propylbenzene, 1,3,5 Trimethylbenzene, Tert-Buthylbenzene, 1,2,4 Trimethylbenzene, Sec-Butylbenzene, 4-Isopropyltoluene, n-Butylbenzene, Styren)

 

Aldehydes/Ketones

(Acetone, 2-butanone (MEK), 1,4-Dioxane, 4-methyl-2-pentanone, 2-hexanone (MBK), 2-pentanone, Formaldehyde, Acetaldehyde, Propanal, Butanal)

 

Carbonyl Compounds

(Diethylether, Ethylacetate, Vinyl acetate, Methyl-tert-butylether , Butylacetate,

Acetonitrile, Acrylamide, Ethylmethacrylate, Methacrylonitrile, Methylmethacrylate, Propionitrile, Methylacrylate, Butylacrylate)

 

Carboxylic Acids

(Acetic acid, Acrylic acid, Formic acid)

 

Other Compounds (VOCs)

(Cyclohexane, 2,3 Dimethylpentane, 2,3 Dimethylheptane)

 

 

Halo Alkanes

(Dichlorodifluoromethane, Chloromethane, Vinyl Chloride, Bromomethane, Chloroethane Trichlorofluoromethane, 1,1-Dichloroethene, Methylene Chloride,Trans-1,2-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethane, Cis-1,2-Dichloroethen, 2,2-Dichloropropane, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1-Dichloropropene, Carbon Tetrachloride, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dichloropropane, Dibromomethane, Bromodichloromethane, 1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, 1,3-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromoethane,  1,1,1,2-Tetrachloroethane, Bromoform, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,3-Trichloropropane)

 

ASTM D3686

ASTM D3687

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot -N-01

 

    

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA