HAVA / Emisyon Ölçümleri

Türkiye'nin en fazla emisyon ölçümü yapan laboratuarı


Emisyon Ölçümleri;

 

Laboratuvarımızın kuruluşundan günümüze kadar 2000’e yakın tesiste emisyon ölçümleri yaptık. 25.000 bacada 100.000 parametre ölçtük veya analiz ettik. Bu ölçümlerin yaklaşık olarak %20’si bacada anında,%80’i laboratuvarımızda analiz edilerek raporlandı. Şimdiye kadar 2000’e yakın Emisyon Raporu hazırladık.

 

Emisyon ölçümlerinde bu güne kadar sadece ölçüm işi yapmadık. Tesislerin çevreyi kirletmemeleri için gerekli yapılandırmalarıda yaptık.

 

Amacımız temiz çevre olduğundan görevimiz olan ölçme işi ile birleştirdik. Bu nedenle ölçümünü yaptığımız tesislerin yasalarla belirlenmiş sınırlamalara uyduklarını bilmemiz bizi sevindiriyor.

 

Bundan sonrada işimiz ve görevimiz aynı olacaktır.

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir) Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  03.07.2009 27277
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.2010 27605
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2009 27368
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721

 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Emisyon Ölçümlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

ÇŞB
Parametre Ölçüm ve Anali Metodu
Nem EPA 4
İşletme İçi Metot-N-05
Hız ve Debi TS ISO 10780
İslilik TS 9503
Toz (Partiküler Madde) TS ISO 9096
TS EN ISO13284-1
EPA 5
EPA 17
Azotoksitler (NOx, (NO, NO2)) EPA CTM 022
Karbonmonoksit TS ISO 12039
Kükürt dioksit TS ISO 7935
Oksijen TS ISO 12039
Amonyak EPA CTM 027
Halojenlerin Örneklenmesi ve Analizi (HCl, HF, F2,Cl2) EPA 26 A
Hidrojen sülfür (H2S) ve Merkaptan Bileşikleri EPA 16 B
Sülfürik Asit (H2SO4) Buharları EPA 8
Siyanür (HCN) CARB 426
Metal Örneklemesi ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn) EPA 29
Yarı Uçucu Organik Bileşik (sVOC) Örnekleme ve Tayini EPA 0010
EPA 3542 A
EPA 8270 D
Formaldehit EPA 323
Formaldehit  EPA 316
PCDD/PCDF Örneklemesi EN 1948-1
PAH (Poliaromatik Hidrokarbon Örneklemesi, Ekstraksiyonu ve Tayini) ISO 11338-1
ISO 11338-2
EPA 3630 C
Krom +6  CARB 425

 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Emisyon Ölçümlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite edilmiş Parametre Listemiz. 

 

TURKAK

Parametre

Ölçüm/Analiz Metodu

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini

TS ISO 12039

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2 Tayini

TS ISO 12039

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini

TS ISO 7935

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile

NO, NO2 ve NOx Tayini

EPA CTM-022

Renk Karşılaştırma (Bacharach) Metodu ile İslilik Tayini

TS 9503

Sabit Kaynak Emisyonlarında

Hız ve Debi Tayini

TS ISO 10780

EPA 2

Gravimetrik Metot  ile Nem Tayini

EPA 4

İzokinetik Örnekleme Metodu ile (Gravimetrik Metot ) Partikül Madde Tayini

TS ISO 9096

TS EN 13284-1

EPA 17

EPA 5

Baca Gazında Hidrojenli Halojen (HCl, HBr, HF) ve Halojenlerin (Cl2, Br2, F2) Örnekleme ve İyon Kromatografi Yöntemi ile Tayini

EPA 26

Baca Gazındaki Amonyağın Adsorbsiyonu ve İyon Kromatografi Yöntemi ile Tayini

EPA CTM-027

TS EN 14911

Baca Gazı Metal Örneklemesi ve ICP/OES ile Tayini

(Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn, Ca, Mg, Fe, Al, Sr, Sn, V, K, Li, Si, B, Na, Mo)

EPA 29

EPA 6010 C

Formaldehit Örneklemesi ve Spektrofotometrik Metot  ile Tayini

EPA 323

EPA 316

Sülfürik Asit Buharları Örnekleme ve İyon Kromatografi Yöntemi ile Tayini

EPA 8

Cr+6 Örneklemesi ve Spektrofotometrik Metot  ile Tayini

CARB 425

Sabit Kaynaklarda Siyanür Emisyonunun Tayini

CARB 426

Ciğer Prensibi ile Numune Alma GC/FID’ de Çok Uçucu Organik Madde (VVOC) Tayini

(Propane, Butane)

TS EN 13649

 

H2S, Merkaptan Bileşiklerinin Örneklemesi (Toplam İndirgenmiş Sülfür) ve GC/FPD İle Tayini

(Hydrogen Sulphide, Methyl Mercaptan, Ethyl Mercaptan, Tert-butyl Mercaptan, Carbondisulphide )

EPA 16B

 

Sorbent Tüpleri/Ciğer Prensibi ile Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyon Metodu ile GC/MS ve GC/FID’ de Uçucu Organik Madde (VOC)Tayini

 

Alkanes

(n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-none, n-decane, n-undecane, n-dodecane, n-tridecane, n-tetradecane)

 

Olefins

(1,3-butadiene, 1,1-dichloroethene, 1,1-dichloropropene)

 

Alcohols

(ethanol, n-butylalcohol, Tert-butanol, Ethylalcohol, İsobutylalcohol, İsopropylalcohol, 1-propano)

 

Aromatic Halohydrocarbons

(Chlorobenzene, Bromobenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, Hexachlorobutadiene , 1,2,3-Trichlorobenzene, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m-Xylene, p-Xylene, o-Xylene, Isopropylbenzene, n-Propylbenzene, 1,3,5 Trimethylbenzene, Tert-Buthylbenzene, 1,2,4 Trimethylbenzene, Sec-Butylbenzene, 4-Isopropyltoluene, n-Butylbenzene, Styren)

 

Aldehydes/Ketones

(Acetone, 2-butanone (MEK), 1,4-Dioxane, 4-methyl-2-pentanone, 2-hexanone (MBK), 2-pentanone, Formaldehyde, Acetaldehyde, Propanal, Butanal)

 

Carbonyl Compounds

(Diethylether, Ethylacetate, Vinyl acetate, Methyl-tert-butylether , Butylacetate,

Acetonitrile, Acrylamide, Ethylmethacrylate, Methacrylonitrile, Methylmethacrylate, Propionitrile, Methylacrylate, Butylacrylate)

 

Carboxylic Acids

(Acetic acid, Acrylic acid, Formic acid)

 

Other Compounds (VOCs)

(Cyclohexane, 2,3 Dimethylpentane, 2,3 Dimethylheptane)

 

 Halo Alkanes

(Dichlorodifluoromethane, Chloromethane, Vinyl Chloride, Bromomethane, Chloroethane Trichlorofluoromethane, 1,1-Dichloroethene, Methylene Chloride,Trans-1,2-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethane, Cis-1,2-Dichloroethen, 2,2-Dichloropropane, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1-Dichloropropene, Carbon Tetrachloride, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dichloropropane, Dibromomethane, Bromodichloromethane, 1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, 1,3-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromoethane,  1,1,1,2-Tetrachloroethane, Bromoform, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,3-Trichloropropane)

 

TS EN 13649

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot-N-01

Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Örneklenmesi Ekstraksiyonu ve GC/MS’te Tayini

 

Phenols

(Phenol, 2-Chlorophenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), 2-Nitrophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 4-Chloro-3-Methylphenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4-Dinitrophenol,4-Nitrophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol, Pentachlorophenol)

 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo (a) anthracene, Coronene, Chrysene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (a) pyrene, Perylene, Indone (1,2,3-cd) pyrene, Dibenz (a,h) anthracene, Benzo (g,h,i) perylene)

 

Other Semi Volatiles (SVOC)

(n-Nitroso-Dimethylamine, Bis(2-Chloroethyl)Ether, Dichlorobenzene, n-Nitroso-Di-n-Propylamine, Hexachloroethane, Nitrobenzene, Isophrone, Bis(2-Chloroethoxyl) Methane, 1, 2, 4-Trichlorobenzene, 4-Chloroaniline, Hexachlorobutadiene, Hexachlorocyclopentadiene, 2-Chloronaphthalene, 2-Nitroaniline, Dimethylphthalate, 2,6-Dinitrotoluene, Azobenzene, Di-n-Butylphthalate, Butylbenzylphthalate, 2,4-Dinitrotoluene, Diethylphthalate, 4-Chlorophenyl-Phenylether, Hexachlorobenzene)

 

EPA 0010

EPA 3542 A

EPA 3620 C

EPA 3630 C

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot-N-02

TS EN 11338-1

TS EN 11338-2

    

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA