HAVA / Gürültü Ölçümleri

Gürültü- Akustik Ölçümler

Gürültü- Akustik Ölçümler

 

Laboratuvarımızda, Çevre Mevzuatına esas Gürültü/Akustik ölçümler yapılabildiği gibi Çalışma Bakanlığı mevzuatında yer alan gürültü ölçümleri de yapılabilmektedir.

 

Çevresel Gürültü Ölçümleri

 

Çevre İznine esas Akustik ölçümler ile haritalama ve ÇED çalışmalarında gerekli arka plan gürültü ölçümleri ile gürültünün tahmini yayılım hesaplamaları uygulamalarımız arasındadır. 

 

Bu amaç için A ve B tipi eğitim sertifikalarına sahip personeller ile yerinde ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen ölçümlerdeki değerler ses gücü seviyesinin hesaplanmasında kullanılmakta ve belirlenen ses gücü seviyesi, gürültünün dağılımını belirlemek amacı ile programlara işlenmektedir. Topoğrafik veriler, bina, yerleşim bilgileri ve meteorolojik koşullarında işlendiği programlar sayesinde gürültünün dağılımı ve hassas bölge/ alıcı gibi noktalardaki ses basınç seviyesi tahmin edilmektedir.

 

Hesaplanan bu ses basınç seviyeleri, gerçek ölçümler ile desteklenmekte ve mevzuatın yasal sınırları ile karşılaştırılarak raporlanmaktadır.

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir)

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

4 Haziran 2010

27601

 


 

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

Gürültü ve Akustik Ölçümlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

 ÇŞB

Parametre

Ölçüm Metodu

Ses Gücü Seviyesi

TS ISO 8297

TS ISO 9613-2

TS EN ISO 3746

TS EN ISO 3744

Ses Basıncı Seviyesi

TS 9315 ISO 1996 – 1

TS ISO 1996-2


ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Gürültü ve Akustik Ölçümlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş parametre listemiz. 

 TÜRKAK

Parametre

Ölçüm Metodu

El Tipi Gürültü Ölçme Cihazı ile Gürültü Tayini ve Mühendislik Metodu

TS 9315 ISO 1996-1

TS 9315 ISO 1996-1/T

TS ISO 1996-2

TS ISO 8297

TS EN ISO 3746

TS EN ISO 3744

Sesin Dışarıda Yayılırken Azalmasının Hesaplanması

TS ISO 9613-2

    

© NEN Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA