WATER/WASTEWATER / Biota Analyses

Biota Analyses

 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Sediman (Dip Çamuru) Analizlerinde  TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Parametre Listemiz. 

TURKAK

PARAMETRE ANALİZ METODU 

Ön İşlem ve ICP-OES ile Metal Tayini

(As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, P, Pb, Mo, Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn, Be, Br, V, Fe, B)

EPA 3051 A

TS EN ISO 11885

EPA 200.7

Yağ ve Gres Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 B, D, E

GC/FID ile Ham Petrol ve Petrol Türevleri/Mineral Yağ  Tayini

ISO 16703

GC/FID/ MS ile Toplam Hidrokarbonların

(C10-C40) Tayini

 

(Alifatik/Aromatik (C6-C12), (C12-C28), (C28-C35))

ISO 16703

TNRCC Metot  1005

TNRCC Metot  1006

 

TOK Cihazı ile Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve Toplam Organik Karbon Tayini

 

ISO 8245

TS 12089 EN 13137

Organik Madde Tayini, Titrimetrik Metot

TS 8336

Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl Metot

TS 8337 ISO 11261

Ön İşlem ve GC/MS ile Organokalaylı Bileşiklerin Tayini

 

Organotin Compounds

(Tributyltin, Triphenyltin, Dibuthyltin)

TS EN ISO 23161

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Fosforlu Pestisitlerin Tayini

 

Phosphorous Pesticides

(Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demeton O&S, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester))

 

EPA 3510 C

EPA 3620 C

EPA 3630 C

EPA 8141 B

İşletme İçi Metot:N-02

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

 

Phenols

(2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4-Dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), Phenol)

 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,Benzo (a) Antrcene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (g,h,i) Perylene, Benzo (k) Fluoranthene, Chrysene, Dibenz (a,h) Anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indone (1,2,3-cd) Pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene)

 

Halogenated Aromatic Hydrocarbons

(1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, Hexachlorobenzene, Pentachloronitrobenzene, Pentachlorobenzene,  Other Compounds  Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

 

Other Compounds

(Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

 

Halogenated Phenols

(2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2-Chlorophenol (o-Chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 4-Chloro-3-Methylphenol, Pentachloropheno)

 

Nonlyphenols

(4-(para)-Nonlyphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol)

 

Halogenated Hydrocarbons

(Polycholoro n-decane (C10 ), Polycholoro n-undecane (C11), Polycholoro n-dodecane (C12), Polycholoro n-tridecane (C13))

 

Phthalate Esters

Di (2-Ethylhexyl) Phthalate

 

Chlorinated Pesticides

(Aldrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfate, Endrin, Endrin  Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE, DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane))

 

Polychlorobiphenyls (PCBs)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

 

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot:N-02

EPA 3540 C

EPA 3620C

EPA 3630 C

 

GC/MS ile Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini

 Uçucu Organik Bileşikler (VOCs)

(1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Benzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane,Bromoform, Bromomethane, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, Dibromomethane, Dichlorodifluoromethane, Diisopropyl ether (DIPE), Ethyl tert-butyl ether (ETBE), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene Methyl tert-butyl ether (MTBE), Methylene chloride, m-Xylene, Naphthalene, o-Xylene, p-Xylene, Styrene, t-Amyl ethyl ether (TAEE), t-Amyl methyl ether (TAME), Tetrachloroethene, Toluene, trans-1,2-Dichloroethene, Trichloroethene,Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, Acetone, Buthylalcohol, Acetic Acid)

 

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot:N-01

EPA 5021 A

EPA 5035 A

 

 

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA