AIR / Emission Measurements

Turkey's maximum emission measurement laboratories engaged


Emission Measurements;

 

Laboratuvarımızın kuruluşundan günümüze kadar 2000’e yakın tesiste emisyon ölçümleri yaptık. 25.000 bacada 100.000 parametre ölçtük veya analiz ettik. Bu ölçümlerin yaklaşık olarak %20’si bacada anında,%80’i laboratuvarımızda analiz edilerek raporlandı. Şimdiye kadar 2000’e yakın Emisyon Raporu hazırladık.

 

Emisyon ölçümlerinde bu güne kadar sadece ölçüm işi yapmadık. Tesislerin çevreyi kirletmemeleri için gerekli yapılandırmalarıda yaptık.

 

Amacımız temiz çevre olduğundan görevimiz olan ölçme işi ile birleştirdik. Bu nedenle ölçümünü yaptığımız tesislerin yasalarla belirlenmiş sınırlamalara uyduklarını bilmemiz bizi sevindiriyor.

 

Bundan sonrada işimiz ve görevimiz aynı olacaktır.

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir) Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  03.07.2009 27277
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.2010 27605
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2009 27368
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721

 

MEASUREMENT AND ANALYSIS PARAMETERS 

Parameter List that has been Competence by TR Ministry of Environment and Urbanization for Emission Measurements

ÇŞB
Parameter

Measurement/Analysis Method

Humidity EPA 4
İşletme İçi Metot-N-05
Speed and Flow TS ISO 10780
Soot TS 9503
Dust (Particulate Matter) TS ISO 9096
TS EN ISO13284-1
EPA 5
EPA 17
Nitrogen Oxides (NOx, (NO, NO2)) EPA CTM 022
Carbon monoxide TS ISO 12039
Sulfur dioxide TS ISO 7935
Oxygen TS ISO 12039
Ammonia EPA CTM 027
Sampling and Analysis of Halogen (HCl, HF, F2,Cl2) EPA 26 A
Hydrogen sulphide (H2S) and mercaptans Compounds EPA 16 B
Sulfuric acid (H2SO4) Vapours EPA 8
Cyanide (HCN) CARB 426
Metal Sampling and Analysis (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn) EPA 29
Semi-volatile organic compounds (SVOC) Sampling and Detection EPA 0010
EPA 3542 A
EPA 8270 D
Formaldehyde EPA 323
Formaldehyde EPA 316
PCDD/PCDF Sampling EN 1948-1
PAH ISO 11338-1
ISO 11338-2
EPA 3630 C
Chromium +6  CARB 425

 

MEASUREMENT AND ANALYSIS PARAMETERS 

Parameter List that has been accredited by TÜRK-AK for Emission Measurements. 

 

TURKAK

Parameter

Measurement/Analysis Method

CO Determination with Electrochemical Cell Method

TS ISO 12039

O2 Determination with Electrochemical Cell Method

TS ISO 12039

SO2 Determination with Electrochemical Cell Method

TS ISO 7935

NO, NO2 ve NOx  Determination with Electrochemical Cell Method

EPA CTM-022

Smoke (Fuligunous) Determination with Color Comparison Method (Bacharach)

TS 9503

Speed And Flow Rate Determination at Stable Source Emissions

TS ISO 10780

EPA 2

Humidity Determination with Gravimetric Method

EPA 4

Particle Substance Determination with Isokinetic Sampling (Gravimetric Method)

TS ISO 9096

TS EN 13284-1

EPA 17

EPA 5

Sampling and Determination of Hydrogen Halogens (HCl, HBr, HF) and Halogens (Cl2, Br2, F2) of Flue Gases with Ion Chromatography Method 

EPA 26

Adsorption and Determination of Ammonia of Flue Gases with Ion Chromatography Method 

EPA CTM-027

TS EN 14911

Flue Gases Metal Sampling and Determination with ICP/OES

(Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn, Ca, Mg, Fe, Al, Sr, Sn, V, K, Li, Si, B, Na, Mo)

EPA 29

EPA 6010 C

Formaldehyde Sampling and Determination with Spectrophotometric Method

EPA 323

EPA 316

Sulphuric Acid Steam Sampling and Determination with Ion Chromatography Method

EPA 8

Cr+6 Sampling and Determination with Spectrophotometric Method

CARB 425

Determination of Cyanide Emmission at Stable Sources

CARB 426

VVOC (Very Volatile Organic Compounds) Sampling by Lung Sampler and Determination at GC/FID

(Propane, Butane)

TS EN 13649

 

H2S, Thiol Compound Sampling (Total Reduced Sulphur) and Determination with GC/FPD

(Hydrogen Sulphide, Methyl Mercaptan, Ethyl Mercaptan, Tert-butyl Mercaptan, Carbondisulphide )

EPA 16B

 

Sampling with Sorbent Tubes/Ciğer Prensibi and VOC Determination with Solving Desorption Method at GC/MS

 

Alkanes

(n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-none, n-decane, n-undecane, n-dodecane, n-tridecane, n-tetradecane)

 

Olefins

(1,3-butadiene, 1,1-dichloroethene, 1,1-dichloropropene)

 

Alcohols

(ethanol, n-butylalcohol, Tert-butanol, Ethylalcohol, İsobutylalcohol, İsopropylalcohol, 1-propano)

 

Aromatic Halohydrocarbons

(Chlorobenzene, Bromobenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, Hexachlorobutadiene , 1,2,3-Trichlorobenzene, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m-Xylene, p-Xylene, o-Xylene, Isopropylbenzene, n-Propylbenzene, 1,3,5 Trimethylbenzene, Tert-Buthylbenzene, 1,2,4 Trimethylbenzene, Sec-Butylbenzene, 4-Isopropyltoluene, n-Butylbenzene, Styren)

 

Aldehydes/Ketones

(Acetone, 2-butanone (MEK), 1,4-Dioxane, 4-methyl-2-pentanone, 2-hexanone (MBK), 2-pentanone, Formaldehyde, Acetaldehyde, Propanal, Butanal)

 

Carbonyl Compounds

(Diethylether, Ethylacetate, Vinyl acetate, Methyl-tert-butylether , Butylacetate,

Acetonitrile, Acrylamide, Ethylmethacrylate, Methacrylonitrile, Methylmethacrylate, Propionitrile, Methylacrylate, Butylacrylate)

 

Carboxylic Acids

(Acetic acid, Acrylic acid, Formic acid)

 

Other Compounds (VOCs)

(Cyclohexane, 2,3 Dimethylpentane, 2,3 Dimethylheptane)

 

 Halo Alkanes

(Dichlorodifluoromethane, Chloromethane, Vinyl Chloride, Bromomethane, Chloroethane Trichlorofluoromethane, 1,1-Dichloroethene, Methylene Chloride,Trans-1,2-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethane, Cis-1,2-Dichloroethen, 2,2-Dichloropropane, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1-Dichloropropene, Carbon Tetrachloride, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dichloropropane, Dibromomethane, Bromodichloromethane, 1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, 1,3-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromoethane,  1,1,1,2-Tetrachloroethane, Bromoform, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,3-Trichloropropane)

 

TS EN 13649

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot-N-01

Semi Volatile Organic Compounds Sampling, Extraction and Determination at GC/MS

 

Phenols

(Phenol, 2-Chlorophenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), 2-Nitrophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 4-Chloro-3-Methylphenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4-Dinitrophenol,4-Nitrophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol, Pentachlorophenol)

 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo (a) anthracene, Coronene, Chrysene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (a) pyrene, Perylene, Indone (1,2,3-cd) pyrene, Dibenz (a,h) anthracene, Benzo (g,h,i) perylene)

 

Other Semi Volatiles (SVOC)

(n-Nitroso-Dimethylamine, Bis(2-Chloroethyl)Ether, Dichlorobenzene, n-Nitroso-Di-n-Propylamine, Hexachloroethane, Nitrobenzene, Isophrone, Bis(2-Chloroethoxyl) Methane, 1, 2, 4-Trichlorobenzene, 4-Chloroaniline, Hexachlorobutadiene, Hexachlorocyclopentadiene, 2-Chloronaphthalene, 2-Nitroaniline, Dimethylphthalate, 2,6-Dinitrotoluene, Azobenzene, Di-n-Butylphthalate, Butylbenzylphthalate, 2,4-Dinitrotoluene, Diethylphthalate, 4-Chlorophenyl-Phenylether, Hexachlorobenzene)

 

EPA 0010

EPA 3542 A

EPA 3620 C

EPA 3630 C

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot-N-02

TS EN 11338-1

TS EN 11338-2

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA