AIR / Noise Measurements

Noise - Acoustic Measurements

Noise - Acoustic Measurements

 

Laboratuvarımızda, Çevre Mevzuatına esas Gürültü/Akustik ölçümler yapılabildiği gibi Çalışma Bakanlığı mevzuatında yer alan gürültü ölçümleri de yapılabilmektedir.

 

Çevresel Gürültü Ölçümleri

 

Çevre İznine esas Akustik ölçümler ile haritalama ve ÇED çalışmalarında gerekli arka plan gürültü ölçümleri ile gürültünün tahmini yayılım hesaplamaları uygulamalarımız arasındadır. 

 

Bu amaç için A ve B tipi eğitim sertifikalarına sahip personeller ile yerinde ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen ölçümlerdeki değerler ses gücü seviyesinin hesaplanmasında kullanılmakta ve belirlenen ses gücü seviyesi, gürültünün dağılımını belirlemek amacı ile programlara işlenmektedir. Topoğrafik veriler, bina, yerleşim bilgileri ve meteorolojik koşullarında işlendiği programlar sayesinde gürültünün dağılımı ve hassas bölge/ alıcı gibi noktalardaki ses basınç seviyesi tahmin edilmektedir.

 

Hesaplanan bu ses basınç seviyeleri, gerçek ölçümler ile desteklenmekte ve mevzuatın yasal sınırları ile karşılaştırılarak raporlanmaktadır.

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir)

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

4 Haziran 2010

27601

 


 

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

Gürültü ve Akustik Ölçümlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

 ÇŞB

Parameter

MeasurementMethod

Ses Gücü Seviyesi

TS ISO 8297

TS ISO 9613-2

TS EN ISO 3746

TS EN ISO 3744

Ses Basıncı Seviyesi

TS 9315 ISO 1996 – 1

TS ISO 1996-2


MEASUREMENT AND ANALYSIS PARAMETERS

Parameter List that has been accredited by TÜRK-AK for Noise-Acoustics Measurements

 TÜRKAK

Parameter

MeasurementMethod

Noise Determination with E1 Type Noise Measurement Method and Engineering Method

TS 9315 ISO 1996-1

TS 9315 ISO 1996-1/T

TS ISO 1996-2

TS ISO 8297

TS EN ISO 3746

TS EN ISO 3744

Calculation of decrease of Sound when spreading outside

TS ISO 9613-2

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA