YERÜSTÜ VE YERALTI SULARI / İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında;

Laboratuvarımız uzun yıllr boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ ve Belediyelerle ortaklaşa İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ile ilgili analizleri yürütmüştür. 

İlgili yönetmelik gereği Kanunun ve Yönetmeliklerce İçme Suyu temini için görevlendirilen DSİ, Büyükşehir Belediyeleri ve Özel idareler tarafından suyun kalitesinin temini amacıyla Arıtma tesisileri giriş ve çıkış noktalarından analiz yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi Analiz iş akışı

 

 Yönetmelik; .... 

Analiz metotları ve analiz sıklıkları

MADDE 10 – (1) Ek-1’de kılavuz değerleri belirlenmiş olan bütün parametreler için ulusal/uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılır.

 

(2) İçme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sulardan numune alımının yıl geneline yayılması ve böylece suyun kalitesinin tam olarak yansıtılması esastır. Numune alma ve analiz sıklığı, 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğe göre belirlenir.

Numune alma ve analiz ile ilgili esaslar

MADDE 11 – (1) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sulardan numune alımında Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ve 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği hükümlerine uyulması esastır.

(2) Kalite kategorisi belirlemek üzere alınacak numunenin alım yeri; içme suyu arıtma tesisi henüz yapılmamış ise su kaynağının su alınması planlanan noktası, içme suyu arıtma tesisi işletmede ise tesis girişidir. İçme suyu arıtma verimini belirlemek için tesis girişinin yanı sıra arıtma tesisi çıkışından da numune alınır.

(3) Numunelerin analizinde, ölçülen parametrelerin en az yüzde ellisinde akredite olma şartı aranır.

  


Yönetmelik gereği laboratuvar tarafından ölçülen parametrelerin en az yüzde elisi TÜRKAK Akretidasyonunun olması istenmektedir.

Laboratuvarımz yönetmelikte verilen 99 parametreden 84'ünden TÜRKAK Akrtidasyonu mevcuttur.

YÖNETMELİK KARŞILAMA ORANI %85 TİR. Diğer parametrelerin analizi de laboratuvarımızca yapılmaktadır.


 Laboratuvarımızca analizi yapılan parametre listesi. TIKLAYINIZ....

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA