WATER/WASTEWATER / Microbiological Analyses

Microbiological Analyses

 

ANALİZ PARAMETRELERİ 

Mikrobiyolojik Analizlerde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

ÇŞB

Parametre

Analiz Metodu

Fekal Streptokok

SM 9230 C

Salmonella

ISO 19250

Toplam ve Fekal Koliform

TS EN ISO 9308-1

TS EN ISO 9308-2


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Mikrobiyolojik Analizlerde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. 

TURKAK 

Parametre

Analiz Metodu

Toplam Koliform ve Escherichia coli Tayini

TS EN ISO 9308-1

TS EN ISO 9308-2

SM 9222 B

SM 9221 F

Bağırsak Enterekoklarının Sayımı, Fekal Streptekok Tayini

TS EN ISO 7899-2

SM 9230 C

Salmonella Tayini

ISO 19250

Pseudomonas aeruginosa Tayini

TS EN ISO 16266

Clostridium perfringers Tayini

TS 8020 EN 26461-2

Aerobik Koloni (22 ve 36°C‘de Üreyebilen Mikroorganizmalar) Sayımı

TS EN ISO 6222

Legionella Tayini ve Sayımı

ISO 11731-2

Fekal Koliform Sayımı

SM 9222 D

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA